+380739001199

УМОВИ ПРОКАТУ ДО ДОГОВОРУ ПРОКАТУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ*

Особа, яка виявила волевиявлення щодо укладення Договору прокату транспортного засобу, з моменту підписання Договору (далі – Наймач) бере на себе зобов’язання до моменту повернення транспортного засобу Наймодавцеві дотримуватись цих Умов прокату:


1. Транспортний засіб може бути переданий Наймачеві за умови пред’явлення останнім наступних документів:

  • Паспортний документ/ін. документ, що посвідчує особу згідно чинного законодавства України;
  • Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
  • Дійсне посвідчення водія з відміткою категорії “В”.

Наймодавець залишає за собою право вимагати від водія іноземця/особи без громадянства пред’явлення національного посвідчення водія.

При замовленні послуги «додаткове право водіння» вказаний перелік документів надається також щодо особи, якій згідно договору і заявки на бронювання надано право водіння, поряд із Наймачем.


2. Транспортним засобом може керувати водій не молодше 23 років та не старше 65 років, що має дійсне посвідчення водія на право користування транспортним засобом категорії “В” та стаж водіння не менше 2 років.

Наймодавець залишає за собою право відмовити особі, яка звернулась за послугою прокату, у випадку ненадання документів, визначених в цих Умовах, або якщо у наданих документах виявлені явні ознаки їх підробки.

3. Порядок передання, використання та повернення предмета прокату:


3.1 Транспортний засіб передається Наймачеві після формування заявки на бронювання та підписання Договору прокату транспортного засобу на підставі Акту приймання-передачі транспортного засобу.


3.2 Транспортний засіб передається за умови внесення застави та здійснення оплати відповідно до умов Договору прокату транспортного засобу й підлягає поверненню після спливу строку прокату на підставі Акту приймання-передачі (повернення) транспортного засобу.


3.3 Місце передачі та повернення транспортного засобу вказується Наймачем при формуванні заявки на бронювання і підтверджується відповідними Актами прийманняпередачі/приймання-передачі (повернення) предмета прокату.

У випадку відсутності у заявці Наймача на бронювання транспортного засобу додаткових функцій «доставка авто по місту» / «повернення авто по місту» за умови виникнення необхідності таких функцій після підписання Договору місце доставки/повернення (в адміністративних межах м. Львова) вказується відповідно в Актах приймання-передачі (повернення) предмета прокату із зазначенням розміру додаткової плати – 12,0 Доларів .**


3.4 Транспортний засіб може бути переданий Наймачеві з умовою обмеженого (лімітованого) і необмеженого (безлімітного) пробігу

За перевищення ліміту пробігу у випадку лімітованого прокату після повернення транспортного засобу необхідно додатково сплатити платіж, який залежить від кількості кілометрів пробігу понад встановлений ліміт і визначається з розрахунку 0,35 Долара** за 1 км.


3.5 Всі транспортні засоби передаються в прокат з повним баком палива. При поверненні транспортного засобу Наймач зобов’язаний передати останній з повним баком палива.

Якщо автомобіль повертається з неповним баком палива (за умови відсутності попереднього бронювання послуги «повернення авто без повного баку»), Наймач додатково сплачує 50,0 Доларів.**


3.6 Придбання пального для транспортного засобу, переданого на умовах прокату, на мережах АЗС «БРОМ-нафта», Укрнафта, «Авіас», «ANP», на АЗС без розпізнавальних знаків, а також на АЗС із сумнівною репутацією забороняється.

У разі виявлення факту придбання пального на вказаних АЗС сума застави Наймачу не повертається.


3.7 Транспортний засіб передається в прокат у чистому вигляді. Наймач зобов’язаний повернути транспортний засіб в чистому вигляді.

У разі повернення транспортного засобу не у чистому вигляді Наймач сплачує 300 грн. у рахунок мийки транспортного засобу. Вартість мийки стягується із застави. Вартість мийки та/або усунення дрібних пошкоджень та/або подряпин визначається в Акті приймання-передачі (повернення) автомобіля.


3.8 Транспортний засіб може використовуватись Наймачем цілодобово виключно на території України та Польщі. Перетин кордону та/або в’їзд на тимчасово окуповану територію України, АР Крим забороняється.

У разі порушення цього пункту сума застави Наймачу не повертається


3.9 Транспортні засоби, що передаються в прокат, підлягають обов’язковому страхуванню Наймодавцем. Страхування транспортного засобу включає: КАСКО та страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Всі витрати на відшкодування шкоди, заподіяної транспортному засобу, не покриті страховим полісом, покладаються на Наймача.


3.10 Наймач використовує переданий йому транспортний засіб особисто.

Допускається використання транспортного засобу третьою особою за умови попереднього бронювання послуги «додаткове право водіння» та внесення персональних даних цієї особи до Договору прокату транспортного засобу. У разі самовільної передачі права користування транспортного засобу третій особі сума застави Наймачу не повертається.


3.11 Наймач використовує транспортний засіб за його цільовим призначенням. Забороняється використання транспортного засобу для участі у змаганнях, буксирування як самого транспортного засобу, так і будь-яких інших транспортних засобів за його допомогою, пересування з причепом, в якості таксі, а також для навчання, тест-драйвів, для руху бездоріжжям тощо.

У разі порушення цього пункту сума застави Наймачу не повертається


3.12 Не допускається використання транспортного засобу Наймачем в стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння, у хворобливому стані, при перевтомі, а також під впливом лікарських засобів, що знижують швидкість реакції та уваги. Куріння в салоні транспортного засобу, а також перевезення тварин у транспортному засобі суворо забороняється

У разі порушення цього пункту сума застави Наймачу не повертається.


3.13 Витрати, пов’язані із експлуатацією транспортного засобу (мийка, заправка паливом, заправка рідиною для омивання скла, підкачка шин коліс, балансування коліс, стоянка ін.) та щоденним підтриманням його в робочому стані, несе Наймач.


3.14 Наймач зобов’язується забезпечити схоронність транспортного засобу до моменту повернення останнього Наймодавцеві; залишати автомобіль тільки на стоянках, що перебувають під охороною.

У випадку викрадення/пошкодження транспортного засобу третіми особами з причин неналежного виконання Наймачем зобов’язань щодо схоронності транспортного засобу сума застави Наймачу не повертається.


3.15 Після спливу строку дії Договору прокату Наймач зобов’язується повернути транспортний засіб у належному стані з урахуванням його нормального зносу. Транспортний засіб повинен бути повернутий Наймодавцеві не пізніше останнього дня строку дії Договору прокату згідно режиму робочого часу Наймодавця.

У випадку повернення транспортного засобу в неробочий час та/або у святкові чи неробочі дні (за умови відсутності попереднього бронювання послуги «повернення авто в неробочий час») Наймачем додатково сплачується плата у розмірі 20,0 Доларів.**

У випадку повернення транспортного засобу в неповній комплектності, при пошкодженні компонентів (складових частин) транспортного засобу, втрати документації (свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, оригіналу полісу обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, ін. документів, які були передані Наймачеві разом з транспортним засобом), повернення автомобіля з пошкодженим обладнанням тощо вартість відновлення комплектності, стану автомобіля підлягає відшкодуванню за рахунок Наймача. Сума, яка підлягає відшкодуванню, визначається в Акті приймання-передачі (повернення) транспортного засобу і стягується із застави, наданої Наймачем. У випадку, якщо сума, яка підлягає стягненню, перевищує розмір застави, доплата понад розмір застави здійснюється Наймачем додатково.


3.16 Наймач вправі достроково повернути предмет прокату.

У випадку дострокового повернення транспортного засобу застава та сума за невикористані, але оплачені дні прокату поверненню не підлягають.


4. У випадку формування заявки на бронювання із зазначенням «забронювати з нульовою франшизою» сума застави при поверненні транспортного засобу повертається у повному обсязі, за винятком випадків викрадення предмету прокату, повного знищення останнього внаслідок ДТП або неповідомлення Страховика про настання страхового випадку протягом 30 хвилин з моменту настання останнього.
*Ці умови є невід’ємною частиною Договору прокату транспортного засобу, укладеного з ТОВ «ЛЕОДРАЙВ», і є обов’язковими до виконання будь-якою особою, яка є наймачем транспортного засобу.

**Оплата здійснюється з урахуванням офіційного курсу НБ України на дату здійснення відповідного платежу